Monday, April 25, 2011

आता कोल्हापुरला जाणे आणि रिकामे पाय हलवत परत येणॆ ? काय वेड लागलयं काय ?मग चप्पल बघता बघता त्यांची जीभ बाहेर आली.
 " काय साडॆ तीन हज्जार "

" नको. ? "

2 comments:

mynac said...

मस्त ...

साधक said...

हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म ! एखाद्या गोष्टीला नाव मिळाले की मग असंच होतं त्याचं