Monday, April 25, 2011

चहा, पोहे आणि गोड शिरा

"माझी काय मस्करी करता व्हयं ? "

राजाभाऊंनी गाडगीळांना विचारले.

आता भल्यापहाटे जेथे सारे झोपले असतील अश्या वेळी आपले दुकान उघडुन भुकेल्यांची भावीकांची पोटापाण्याची सोय करणे आणि ते पण फक्त ?

फक्त पाच रुपयात ?

एक प्लेट पोहे, एक प्लेट शिरा व पोहे मिक्स, आणि चहा.

बील फक्त चवदा रुपये . फक्त चवदा रुपये , फक्त ?

पोहे पाच रुपये प्लेट ? कोणत्या जमान्यात आहेत हे ?


No comments: