Tuesday, April 26, 2011

रंकाळा

दै.सकाळनी पंचगंगा स्वच्छ करण्याची मोहीम नुकतीच सुरु केली.  रंकाळ्यावर पण परत स्वच्छता अभियान राबवण्याची गरज आहे.

No comments: