Monday, April 11, 2011

हा मार्ग एकट्याचाह्यांचाही हा असा भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधी लढा.
एकट्याचा, कोणाच्याही पाठिंब्याशिवाय.
मागे कोणी असो किंवा नसो.
ते देखील काळाघोडा महोत्सवाच्या माहोलमधे, जेथे उ

No comments: