Wednesday, November 25, 2009

कधी कधी

कधी कधी एखादे कपडॆ, शर्ट आपल्याला खुप आवडत असते, ते घातल्यानंतर फार चांगला फिल येत असतो, कालांतराने ते जुने होत जाते, रंग उभ्रंगतो, विटत जातो, ते जुनाट वाटायला लागते तरी देखिल आपल्याच्याने ते काही टाकवत नाही, आपण तसेच ते वापरत रहातो.

तर कधी कधी नवे शर्ट , बस मधला एखादा प्रवासी  पानाची पिचकारी बरोबर तुमच्याच अंगावर टाकुन ते खराब करतो, आणि भरीसभर रात्री उंदीरमामाला कुरतडायला नेमके तेच सापडते. त्याचे आयुष्य क्षणभंगुर ठरते.

No comments: