Tuesday, November 24, 2009

काय हो राजभाऊ


काय हो राजाभाऊ,
हे राजकारणी लोक कधी " मला हेच करायचे होते, मी जे केले ते योग्यच केले, मला हेच म्हणायचे होते, माझ्या विधानांचा हाच अर्थ मला अभिप्रेत आहे " अश्या प्रकारची कबुली शब्दांचे खेळ खेळण्याऐवजी केव्हाच का बरे देत नाहीत ?

No comments: