Thursday, November 26, 2009

कधी कधी

कधी कधी एखादा ब्लॉगर त्यांच्या ब्लॉगवर लिहिणे अचानक थांबवतो, कारण नेहमीच गुलदस्तात रहाते.
एवढे छान अभ्यासपुर्ण लेख, कथा, रहस्यकथा, गुढ कथा , ती व्यक्‍ती लिहित असते. पण का कोण जाणे त्यांचे पुनरागमन केव्हाच होत नाही.

ता.क.  : तिचे पुनरागमन झाले आहे.


No comments: