Monday, November 30, 2009

द बे व्ह्यु. हॉटॆल मरिन प्लाझा


आज परत " द बे व्हु " मधे बफे जेवायला जायचा राजाभाऊनां योग आला. किंबहुना त्यांच्या शिफारशीवरुन येथे वारंवार जेवायला जाणे होत असते.

पण आज भरवश्याच्या म्हैशीला टोणगा अश्यातली गत झाली. 

येवढे मोठाले पैसे मोजायचे आणि जेवायला काय तर चवळीची भाजी, भेंड्यांची भाजी,  आणि फ्लॉवरची भाजी.

कदाचीत अतिपरिचये अवज्ञा झाली असावी.

पण म्हणुन काय येथे जेवणात चवळी व भेंडी ?

No comments: