Monday, November 23, 2009

राजाभाऊ म्हणतात

राजाभाऊ म्हणतात , ज्यांना तुमच्या ब्लॉग बद्दल , तुम्ही त्यावर काय लिहित आहात  याच्यात काडीमात्रही स्वारस्थ नसेल अश्यांकडॆ ब्लॉगविषयी काहीही बोलु नये, त्यांना काहीही यावर सांगु नये.

त्यांनी दुर्लक्ष केल्यावर आपल्याच जीवाला त्रास होतो.