Sunday, November 15, 2009

श्रीकॄष्णा , आता तुझाच सहारा भुकेले जीवास

हे राजाभाऊ फार बदमाश आहेत. बायकोला दिले मंडईत खरेदीला पाठवुन आणि स्व:त जोश्यांकडॆ मिसळ हाणली.


No comments: