Wednesday, November 11, 2009

The Times of India की The Times of Volkswagen


एखाद्या वर्तमानपत्रात एका दिवशी एकच कंपनीच्या किती जाहिरात असाव्या ? काय त्याला मर्यादा ? मुख्यपॄष्टाची जागा ठळक , महत्वाच्या बातम्यांऐवजी संपुर्ण पान भरुन असलेल्या जाहिरातीनी केव्हा घेतली कळालेच नाही.

आज तर "Times of India " ने जाहिरातीत नवा विक्रम केला आहे.

बातम्या कमी व पानेच्या पाने भरुन Volkswagen च्या जाहीराती.

No comments: