Wednesday, November 25, 2009

कधी कधी


कधी कधी B.E.S.T बसमधे बसचालकाच्या जवळ उभे राहुन ते गृहस्थ या मुंबईच्या , गर्दीने तुडुंब , गच्च भरलेल्या रस्तावर किती कौशल्याने आपले भलेमोठाले वहान चालवत असतात ते न्याहळावे.  अधेमधे येणारे, बेदरकारपणॆ चालणारे पादचारी , न बघता रस्ता ओलांडणारे , समोर अवचीत येणारे, कट मारत  कुठुनही कुठे घुसु पहाणारे मोटारसायकल, सायकल वाले , टॅक्सीवाले, कार चालवणारे, हाथगाडीवाले.

हर एक पावलावर आपला तोल न जावु देणारे हे चालक, त्यांना मनोमनी सलाम करावा.

हे खरे अष्टावधानी.

प्रत्येक क्षण सावधतेने दुसऱ्याला सांभाळुन घेणारे. 

3 comments:

Gouri said...

kharey. aani te chaalavat asatelyaa gadichi avashta baghitali (he BEST la lagu nahi - pan punyatlya junya bus babat) - mhanaje tar tyache paay dharavese vaatataat - gear padat nahit, break lagat nahi, basayache seat dhad nahi asha paristhitit bichare divas bhar chalavat asatat

Gouri said...

kharey. aani te chaalavat asatelyaa gadichi avashta baghitali (he BEST la lagu nahi - pan punyatlya junya bus babat) - mhanaje tar tyache paay dharavese vaatataat - gear padat nahit, break lagat nahi, basayache seat dhad nahi asha paristhitit bichare divas bhar chalavat asatat

yog said...

ho agdai barobar..
mazahi salam