Sunday, May 01, 2011

वृक्ष आणि गान

आज परत राजाभाऊ राणीच्या बागेत वृक्ष पहायला गेले.

ठाण्याच्या मेधा कारखानीस यांनी हा कार्यक्रम आयोजीत केला होता. दर शनिवार , रविवार ही अशी झाडंची ओळख करुन दिली जाते.

योद्धा त्वेषाने शत्रु वर वार करण्यासाठी तलवारीला हात घालतो आणि ती म्यानातुन बाहेर येवु नये, 

शिकारके  ऐन मौके पर ***.

कॅमेराच्या बॅटऱ्या राजाभाऊंनी चार्ज केल्या खऱ्या पण त्या बॅटऱ्या रिचार्जेबल नव्हत्या हे त्यांना कळलेच नाही. 
कॅमेराचा फुलांवर नेम धरावा आणि शुट होवु नये.
राजाभाऊ, वय झाले आता तुमचे

जन्मभर राणीच्या बागेत जाणे झाले पण येथे झाडे आहेत हे आजच प्रथमच कळले. 
वनी एक नवी दृष्टी मिळाली. आपल्याला अतीपरिचीत असलेल्या फुलांच्याही पलिकडे एक सुंदर श्रुष्टी आहे हे जाणवले.
या राणीच्या बागेत वृक्ष तर न्ह्याहाळणे तर झालेच होते आणि त्यासोबत  ऐकु येत होते ते पाखरांचे गान.
केवळ पक्षांची किलबिलाट  ऐकणॆ झाले नाही तर ते पक्षी पहाणे ही झाले.
अर्थात मेधा कारखानीस यांनी दाखवल्यानंतर.

  

No comments: