Thursday, May 26, 2011

ये न थी हमारी किस्मत

आपण आपल् नुस्त काठावर बसुन बघत रहायचे.

No comments: