Thursday, May 26, 2011

स्वयपाकघरातुन बाहेर जाता जाहले नी .....

घरातुन हद्दपार झाले आणि पंचतारांकीत हॉटेलात पोचले ते "जातं "

No comments: