Tuesday, May 17, 2011

गुलमोहर

दुर्गाबाई भागवतांनी गुलमोहराचे सौदर्य न्याहाळण्यासाठी एक नवी दृष्टी दिली.

येथे झाडांना तलवारी लागतात. लुटुपुटुची लढाई पोरांची. (गेल्या पिढीतील )एक जीवन बहरलेले दुसरे वठलेले.
एक छानसा रस्ता राजाभाऊंना त्यांच्या घराकडॆ घेवुन जातो.


2 comments:

Ugich Konitari said...

दुसरा फोटो....(एक जीवन बहरलेले दुसरे वठलेले.)

मावळातील एक पाखरांची पहाट,
पुण्याबाहेरच्या माळरानावर
आसमंतात नजर लाउन बसलेल्या
एक काटक आजीबाई ;
ते बहरलेले दिवस ,
केशरी बुट्टे , हिरवी पैठणी ,
दोन्ही खांद्यावर पदर घेउन
खालच्या पायवाटेवर पडलेली सावली ,
सगळं सगळं आठवून ,
गेलेल्या हिरव्या दिवसांची वाट पहात ,
आपली दुखणारी पाठ सांभाळत
थोडा वाकतात ....
आणि एकदम
एक छोट्या मुलीचा
लाल बांगड्यांनी नटलेला हात
पुढे येतो.....
"आजी ! आमच्या हिरव्या शाळेत किनई ,
एक वसंत ऋतू च नृत्य बसवलंय ,
हि हाताची मुद्रा कशी वाटली ग ?
आणि आजी
आपल्या मागील आयुष्याच्या
वसंतात बुडून हरखून जातात .......

nimish said...

"Gulmohar agar tumhara naam hota.......................Gulzar ji's beautiful composition accompanied by this amazing pics......indeed they are fire in the jungle or flame of the forest.........wish i cld hav a gulmohar just outside my window someday...Amen.