Thursday, November 18, 2010

लवासाला जाणारे रस्ते

महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात "लवासा " येवो जेणॆ करुन राज्यातील सर्व रस्ते कसे चकचकीत,  गुळगुळीत, खड्डॆविरहीत, सुळसुळीत होतील , पोटातील पाणी म्हणुन हलणार नाही.

पुण्यातील कानाकोपऱ्यात "नांदेड सिटी  " सारखे प्रकल्प उभे रहावेत, रस्ते कसे एकदम रुंद होवुन जातील. रस्तारस्तावर उड्डाणपुल होवुन जातील.

No comments: