Saturday, November 06, 2010

चुना लगाके

सध्याला साहेब मुंबई भेटीस येणार म्हणुन रंगरंगोटी सुरु आहे.
साहेब ज्या रस्तांवरुन फिरण्याची शक्यता आहे केवळ त्यांचेच सुशोभिकरण ( ? ) चालले आहे.

नशिब त्यांचे साहेब काय गाडीतुन खाली उतरणार नाहीत.

उतरलेले तर कळेल ना त्यांना .

कळेल की कसा चुना लावुन काम केलय ते.

No comments: