Friday, November 05, 2010

गुजराथी थाळी "स्टॆट्स" मधे

" ह्याच्या बरोबर सकाळी कार्यक्रमाला पण जा, परत घरी येवुन जेवणं पण करा,
 (जणु मॅडमनाच ते करावे लागते ) "

राजाभाऊंच्या बायकोचे पुटपुटणे सुरु झाले.

मेणाहुन मऊ राजाभाऊंच्यानी  आपल्या बायकोचे मन मोडणे काही होणे नाही.

पण.

त्यांच्या घरातील एकमेव मर्द गरजला . " आई, आता बास, जरा पैसे वाचवायला लाग, बाहेरबिहेर नको, घरी जेवण बनव, बनव सांगितले ना "

बालहट्ट का स्त्रीहट्ट "

स्त्रीहट्ट का बालहट्ट "

एका नविन कात्रीत राजाभाऊ सापडले.

अनेक हॉटेलांना टेबल आरक्षीत करण्यासाठी दुरध्वनी करुन झाले,
सर्वत्र नन्नाचा पाढा,
फुल्, फुल आणि फुल. शक्य नाही.

शेवटी स्टेटसवाला तयार झाली, दुपारी बारा वाजल्याची लक्ष्मणरेषा आखत.

मग काय, धावपळ, धावपळ.

१२.०१ मिनिटे.गर्दी, महागर्दी, प्रचंड गर्दी. मरणाची गर्दी. लोक काय घरी जेवणबिवण बनवतात की नाही ?

पण स्टॆस्टसवाल्यानी आपला शब्द पाळला.

यंदाच्या सिझनचा उंध्यो पहिलांदा खाल्ला.

5 comments:

Neha said...

oh status is one of my favourite joints for a thaali. I have eaten there so many times..this was a very nostalgic post for me..

Even golden Star at charni road is good for thali - Rajasthani thali you get there.. :)

HAREKRISHNAJI said...

Status is my favourite too. Many times in the evening I was used to visit status for Onion Rava Dosa, with added attaction of unlimited sambhar and chuttney.

I do not know why so far I have never visited Golden Star inspite of it's so close to my residence.

Neha said...

then Visit Golden Star..last time I had a thali there was one year back..I am sure the quality and taste would still be the same :)

Ugich Konitari said...

where exactly is status ?

HAREKRISHNAJI said...

Nariman Point