Saturday, November 06, 2010

आंखो देखा हाल

सायबांच्या आगमनाची तयारी जोरात सुरु आहे. लगीन घाई चाललीय, मंडप सज्ज झाला आहे, फक्त घट्का बुडायची बाकी आहे.

सनई, चौघडा आहे की नाही अजुन पर्यंत कळायला मार्ग नाही.  

कामं काय शेवटच्या घटकेपर्यंत संपतासंपत नाहीयं, रस्तांची साफसफाई अजुन पर्यंत सुरु आहे.

नुकतेच कळण्यात आले आहे की साहेबांना मुंबईच्या रस्तांचे, खड्याखुड्यांचे खरेखुरे फिल येणासाठी त्याचावर डांबर मारुन ते गुळगुळीत न करण्याचा निर्णय उच्च पातळीवरुन घेण्यात आला होता.

पण या निर्णयामुळे या कामाचे कंत्राट न मिळालेले व या कामाचे कंत्राट देता न आलेले असे दोन्ही पक्षांचे लाभार्थी नाराज झाले आहेत.

चुना मारणाऱ्यांची दिवाळी,  शुभ दिवाळी झाली, झाली मग आम्हाचाच का "बळी" केला असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे समजते.

No comments: