Saturday, November 06, 2010

कल्पनादारीद्र, कर्मदळीद्रीपणा इ.इत्यादी.

मणि भवनाची सुंदर, देखणी लावण्यवती वास्तु.
पण साहेबांना त्याचे बाहेरच्या बाजुचे सौदर्य रसग्रहण करता येणार नाही.
रस्ताभर कापडी मंडप, शामियाना घालुन ती वास्तु साफ झाकुन टाकलीयं.

बेडश्याच्या लेण्यात म्हणॆ अजंठामधे आढळतात तस्शीच प्राचीन काळातील भित्तीचित्रे होती.
कलाप्रेमी ब्रिटीश सायबांच्या कानी ते आले. लागलीच ते त्याचा अभ्यास करायला, त्या पहायला निघाले.
ऑर्डर निघाली
साहेब येताहेत. लेण्यांची साफसफाई करुन ठेवा.
कुण्या अडाण्यानी सर्व चित्रांवर चुना फासुन टाकुन लेणी चचचकीत केली.


No comments: