Saturday, November 06, 2010

वा व्वा भुजबळसाहेब

भुजबळसाहेब चांगलचं खडसवलं म्हणायचं त्यांच्या वकिलातला, मराठी हिसका दाखवलात हो.

आमच्या मोदीसाहेबांना येवु नका म्हणुन सांगितलं , आम्ही काय बोललो काय ?

खरं म्हणजे अमेरेकीतुन आलेल्या पाहुण्यांनी वांद्र्याला भेटीस प्रथम जायचे हा शिरस्ता, खोटॆ वाटत असेल तर मायकल जॅक्सनला विचारा, एरॉनवाल्या रिब्बेका मार्क बाईंना विचारा, केनीथ लेंना विचारा.

No comments: