Sunday, November 09, 2008

Demagogue & Demogogy

राजाभाऊंनी शब्दकोष उघडला व दोन नवे शब्द शिकले - Demagogue & Demogogy ।
जनतेच्या भावना चेतविणारा राजकारणी व जनतेच्या भावना चेतविण्याची कला।
जर झुंडीला भावनाच नसत्या तर ?
Justify Full

No comments: