Saturday, November 08, 2008

आणि मी पुणेकरांना हसत होतो


महाराष्ट टी डेपो च्या बाहेर चहा पावडर घेण्यासाठी पुणेकरांनी लावलेली रांग बघुन मी हसलो होतो।

आता शिवाजी पार्कला कुमार शर्ट्स च्या बाहेर शर्ट विकत घेण्यासाठी लावलेली रांग बहून माझे दात घशात गेले। परत कधी कोणाला हसणार नाही

No comments: