Monday, November 03, 2008

शोँर्टकट स्वर्गाचे द्वार गाठी फटाफट

प्रत्येक वेळी तुम्ही सुदैवी असालच असे नाही , फलाटाच्या ऐवजी मिळावा वरचाच्या धक्का

1 comment:

Innocent Warrior said...

Too good!!!