Wednesday, November 05, 2008

कशासाठी ?


झेब्रा क्रासींग चे प्रयोजन कशासाठी ? मधले रेलिंग बघण्यासाठी की त्याला भोज्या करायला ? कुठे आणि कशासाठी झेब्रा क्रासींग हवे याचे तारतम्य बाळगायला नको ?
नाहीतरी आपल्या देशात पादचारीची सुरक्षा ही दुय्यम मानली जाते। त्यांच्या साठी धड़के सिग्नल्स देखील नसतात। रस्तावरुन विनाअडथळा वहाने सुसाट वेगाने धावली पाहिजेत , पादचारी काय कुठुनही कसेही अडथळ्याची शर्यत पार पाडत, कसरत करत आपला मार्ग आपणच शोधतील।

No comments: