Sunday, November 23, 2008

कस व्हायच ?

दुधाचा झाला खवा, खव्याचा झाला कोळसा. बायकोशिवायचा दिवस पहिला. कस व्हायच ? 

बटाटी घ्यायची, ती कुकरमधे ठेवायची, ती बुडतील ऐवढे पाणी घालायचे, झाकण असे  बंद करायचे, चार शिट्या घ्यायच्या .
 
ही झाली थियरी !
 
पण ?

आयुष्य खुपच खडतर आहे म्हणायचे . 
 
 
 
 
 

No comments: