Saturday, November 15, 2008

गारगोटी संग्रहालय - सिन्नर

2 comments:

Innocent Warrior said...

नमस्ते हरेकृष्णजी,
खूप छान छायचित्रे आहेत.
कृपया या संग्रहालयचा पत्ता देने, म्हानजे आम्हालेही तेथे जाता येइन.

-अभी

HAREKRISHNAJI said...

Abhi,

Pl visit http://www.superbminerals.com/mineral-museums.asp