Sunday, September 21, 2008

तारे जमीं पर


मग काय  निकुंभ मास्तरांची आता ऑस्कर मधे परिक्षाच आहे म्हणायची. 

All the best,  तारे जमीं पर चित्रपटाचा सर्व टिम ला. यशस्वी होवुन या.  आम्ही त्या सोनेरी क्षणाची वाट पहत आहोत. 

 

No comments: