Saturday, September 27, 2008

मै सागर की मस्त लहर तु आसमान का चांद

मै सागर की मस्त लहर तु आसमान का चांद
मिलन हो कैसे मिलन हो कैसे मिलन हो कैसे !
 
प्रवासात हे गाणे आठवावे, घरी आल्या वर ते ऐकण्यासाठी सर्व कॅसेंट्स पालथ्या घालाव्यात पण ते सापडु नये. 
 
हाय यह कैसी अवस्था है !
 
वसंत देसाईंनी संगीत बद्ध केलेले व लता नी अजरामर केलेले हे गाणॆ ऐकायला मिळत नाही तो पर्यंत ही बैचैनी अशीच सतावत रहाणार. 

दुसरे आवडते गाणॆ म्हणजे रोशन नी संगीतबद्ध केलेले रागरंग चित्रपटातील

यही बहार है दुनीया को भुल जाने की खुशी मनानेकी यही घडी है जवानीकी गुनगुनानेकी मुस्कुरानेकी ! ये प्यारे प्यारे नजारे ये ठंडी ठंडी हवा ये हल्का हल्का नशा ये काली काली घटांयोंकी मस्त मस्त अदा ये कोयलोंकी सदा! निकल के आ गई रुत मस्तीया लुटानेकी झुम जाने की

गायीका अर्थात लता.

No comments: