Thursday, September 18, 2008

राजे, चामडे आणि पेव्हर ब्लॉगचप्पल , बुटाच्या जन्मा बद्दल एक गोष्ट सांगीतली जाते। पुर्वीच्या काळी लोक अनवाणी फिरत असत , एकदा राजा असाच फिरायला निघाला असता त्याच्या पायाला चिखल माती लागली , संतापल्या राजाने संपुर्ण राज्य भर रस्तावर चामडे हातरायचा हुकुम सोडला , आता राजाची आज्ञा मोडायची कशी ?


मग प्राणी मारणे, त्यांचे चामडे कमवणे व रस्तावर आंतरणे सुरु झाले, लोक त्रस्त झाले ।


एकाने शक्कल लढवली , पायताणे तयार करून राजाला भेट दिली , राजा खुश , प्रजा खुश ।


काळ बदलला, राजे बदलले , चामड्याची जागा पेव्हर ब्लॉग ने घेतली।

No comments: