Saturday, September 20, 2008

माय लिटील कथ्थक डान्सर

आज काकाच्या डोळ्यात आनंदाश्रु आहेत.

 काका "मला माय लिटंल प्रिंन्सेस बोलु नकोस, मला माय लिटील कथ्थक डान्सर बोल" - इती माझी पुतणी. 
 
पुतणी साठी गुरुंचा शोध तिच्या या काकानीच लावला, चांगले गुरु लाभायला गे भाग्य लाभते ते तिच्या नशिबी नक्कीच होते. 
 
हि तर केवळ सुरवात आहे. 
 
 
 
 
 

No comments: