Thursday, January 07, 2010

सुन्नावस्था

नववर्षाच्या सुरवातीपासुन सकाळी वर्तमानपत्र उघडले की मन सुन्न होते, बधीरता येते, शालेय, महाविद्यालयीन मुलांचे हे असे आत्महत्याकरुन आपले भावविश्व उध्वस्थ करणे .

समाज कुठेतरी खुप मोठ्याप्रमाणावर चुका करत आहे.

No comments: