Monday, January 04, 2010

पुणे ब्लॉगर्स स्नेह मेळावा
पुणे ब्लॉगर्स स्नेह मेळावा

श्री.सुरेश पेठे यांच्या ब्लॉगवर http://sureshpethe.wordpress.com/ "पुणॆ ब्लॉगर्स स्नेह मेळावा "संबंधी वाचनात आले.

जर राजाभाऊ पुण्यात असतील तर याला जाणार आहेत.


मराठीब्लॉग्स नेट वर नोंदलेल्या व मराठीत नियमीत लिहिणाऱ्या पुण्यातील ब्लॉगर्सचा एक स्नेहमेळावा येत्या रविवारी दिनांक १७ जानेवारी २०१० रोजी संध्याकाळी ४ वाजता , सिंहगड रोड येथील पु. ल. देशपांडे उद्यानात ठरविला आहे.
पु. ल. देशपांडे उद्यान संध्याकाळी ४ ला उघडते. उद्यानाची प्रवेश फी रू ५/- आहे.
पहिल्या भेटीचा उद्देश एकमेकांचा परिचय करून घेणे हा्च मुख्यत: असेल, तरीही ह्या भेटीत पुढील कार्यक्रमांची रूपरेषा व वारंवारिता ठरवणे, त्याचे ठिकाण, आपापल्या ब्लॉग्स ची माहीती व इतर आवश्यक बाबींवर चर्चा करता येईल.
तरी ह्या स्नेह मेळाव्याला आपण उपस्थित रहावे, तसेच आपल्या माहीतीतल्या सर्व ब्लॉगर्स ना ह्याची कल्पना देऊन त्यानाही येण्यास उद्युक्त करावे अशी मी नम्र विनंती करीत आहे. आपण खात्रीने येणार असल्याची नोंद, आपले नाव व फोन नं. सहीत येथेच आपल्या उत्तरात करावी म्हणजे त्याचेशी संपर्क करणे सोयीचे होईल. ह्या पुढील कार्यवाही आपल्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल.
आपले,
सुरेश पेठे
अनिकेत समुद्र

3 comments:

G said...

fakta Marathitun blog lihinarech jamnaaret ka?

Itar bloggers naa vaalit takun dile?
:(

HAREKRISHNAJI said...

G,

I have no idea. I am just passing message

HAREKRISHNAJI said...

G,


Shri. Pethe's reply. You are always welcome.

माझ्या सर्व मित्र मंडळींनी, ब्लॉग ह्या विषयी आत्मियता व प्रेम असणाऱ्या सर्वांनी, तसेच त्या दिवशी पुण्यात असणाऱ्या व/वा येऊ शकणाऱ्या सर्वांनी कुठलाही गैरसमज करून न घेता ह्या मेळाव्याला अवश्य यावे. प्राथमिक अंदाज घेण्या साठी, आणि काही तरी criteria असावा म्हणून तसे लिहीले आहे एव्हढेच. मात्र येणार असाल तर आधी कल्पना असावी म्हणून येथे आपले नाव व फोन नं. ची येथे नोंद करावी.

जे कोणी त्यावेळी येऊ शकणार नाहीत त्यांचे सोयी साठी, त्या दिवशी झालेल्या मेळाव्याची माहीती व फोटॊ सह एक पोस्ट माझ्याच ब्लॉगवर देण्याची व्यवस्था हॊईल.