Saturday, January 02, 2010

शतरंज के खिलाडी

नवे वर्ष उजाडले आणि राजाभाऊंनी http://www.playchess.com/ वर जे बुद्धीबळ खेळायला सुरवात केलयं, ते आत्तापर्यंत , ३६ घंटॆ, सपाटुन हरण्यासाठी, जवळजवळ जिंकणारा प्रत्येक डाव ते दोन दिवस सातत्याने हरत आहेत, जेव्हा तुम्ही विजयाच्या जवळ असता तेव्हा त्यात कुठेतरी पराभवाचा क्षण दडलेला असतो याची प्रचिती घेत.

त्यांचा लॅपटॉप संतापलेले राजाभाऊ आता आपल्यावर केव्हा राग काढतात व आपली तोडफोड करतात याच्या प्रतिक्षेत. 

No comments: