Sunday, June 12, 2011

कॅफे बे लीफ - हॉलीडे इन - पुणॆ

आज राजाभाऊंनी सर्वात जास्त कोणती गोष्ट एन्जॉय केली असेल तर ती हे ग्रेट आर्टीस्ट ज्या नजाकतीने बुफेतील साऱ्या डेलीकेट पदार्थांची रचना करताहेत, मांड्णी करताहेत ही, त्यात विशेषता सॅलॅडस व डॆसर्ट्स ह्याची.

ह्या बल्लावाचार्यांची त्या क्षणासाठी तुलना  करायचीच झाली तर ती तन्मयतेने चित्र रंगवणारा एखादा चित्रकार किंवा मुर्ती घडवतांना देहभान विसरलेला एखादा शिल्पकार.

 हॉलीडॆ इन.

दुपारचे पावणे बारा वाजलेले. अजुन नानाविध खाद्यपदार्थांनी सजलेले, नटलेले बुफे सुरु व्ह्यायला पाऊण तास आहे.  ह्याच वेळी नेमके राजाभाऊंचे लक्ष ह्या साऱ्या कलावंतांवर गेले. मग काय त्यांची देहबोली, त्यांच्या हालचाली, त्यांचे निटनेटकेपणा, टापटीपपणा, प्रत्येक डिश नी दिश, प्रत्येक ग्लास लावतांना घेतली गेलेली काळजी.  प्रत्येक गोष्टीतले  perfection.

आजचे खाल्ले गेलेले खाद्यपदार्थ. (भीमाची कसम , हे सच आहे )

Cream of Asparagus Soup , सोबत नानाविध पाव.

Salads - Roasted Potato with Garlic mayonnaise , Pasta salad, Baby Corn & Tomato Salad , Garden      Green Salads. with lot's n lot's of fruits.

Main course -
 (Indian ) Makhamali Paneer ( Excellent ) , Dhoodi Channa , Aloo Capsicum. Mushroom Mutter

Western - Cajun Potato Wedges , Baked Corn and peas, Caponate, Herb tossed vegetables

Oriental - Black bean veg,

Staples -  Biryani, Hakka Noodles.

Dal - Dal Makhani / Dal Tadka

Desserts - Creme caramel, Creme Brulee, Raising Pudding, Green Tea , Bevarian Cream , Mixed fruit pie, Chocolate cake slice, Fruit tart, Apricot Jelly, Banana Custard, Kiwi Parfait, Banana Mousse , Strawberry Tart, Caramel Cooler.

आता बास करत न खाल्लेले - सेमीया खीर आणि सुजी हलवा.दर - रु.३५० + कर.


No comments: