Monday, June 06, 2011

रस गळीतो

हात, तोंड , शर्ट सारे सारे रसात माखुन राहीले, लवासाच्या वाटॆवर.

ह्या गोड पाखरांचा हट्ट मोडवेना , आणि आजीबाईंचा देखिल.

No comments: