Wednesday, June 15, 2011

कोण बरे आणि का बरे ?

कोण बरे ही सुंदरी ?


आणि का बरे ही अशी लपुन बसली आहे ?


No comments: