Thursday, June 09, 2011

भुलेश्वरची भुल

पावसाळी माहोल, मस्त घाट वरती सुंदर पठार. भुलेश्वरचे सौदर्य लाजबाब.

No comments: