Saturday, July 09, 2011

सभी रोगोंका एक ही डॉक्टर

पण मी काय म्हणतो, माणसाने किती गोड असावे , बिमारी नसतांना देखिल यांच्या कडुन औषध घ्यावेसे वाटावे ?No comments: