Tuesday, August 24, 2010

अंतिम सत्य1 comment:

Ugich Konitari said...

शेवटचा फोटो :

कधी उभे होते
ताठ कण्याने,
बरोबरच्या लहान सहान
वृक्ष वेलींमध्ये फांद्या गुंतवून;
पानात रमणारे पक्षी,
घर समजून मस्ती करणारी माकडे ;
मुळाशी कधी
फुरंगटून बसलेले मशरूम ,
कधी विसावा घेत आजोबा.

आज शहरातील माकडे
इथे बुलडोझर घेउन,
घर, नव्हे फार्म हौस
बांधतो म्हणतात .....
कणा अजून ताठ आहे
पण वादळे निभावून नेणारा हा ,
पैशाचा पाउस सहन करू शकला नाही ......