Saturday, April 19, 2014

गुप्त मतदान.

गुप्त मतदान.

आपण कोणाला मत दिले हे कोणी सांगु नये.

तुम्ही कोणाला मत दिलेत हे कोणी विचारु नये.

No comments: