Saturday, April 19, 2014

त्यांचे किस्से

खरं सांगायचे म्हणजे हल्ली मोठ्या लोकांची उदाहरणे , त्यांचे किस्से , त्यांचे बोलणे नकोसे झाले आहे. 

आयुष्यभर तेच तेच. आणि काही ठरावीक लोकांचे किस्से सांगण्यापलिकडे आपण अजुन ही जात नाही आहोत, जणु दुसरे कोणीच नाही.

No comments: