Saturday, April 19, 2014

हापुस रत्नागिरीका है

"हापुस देवगडका है "

हे आंबे कुठले असे असा ग्राहकाने विचारले की त्याला एकच उत्तर देणाऱ्या समस्त भय्येमंडळींनी आता जागा बदलली आहे

हल्ली ते सांगतात 

"हापुस रत्नागिरीका है "

No comments: