Saturday, September 12, 2015

लक्ष असुं दे मॉंजी लक्ष असुं दे

विलेपार्ले रेल्वेस्थानकामधे लोकल शिरली. उभी राहिली. अगदी सरकत्या जिन्यासमोरच्याच डब्यातुन राजाभाऊ उतरले, नेहमीच्या सवयीनुसार सरकत्या जिन्याकडे वळले. सरकता जिना बंद आहे हे त्यांना कळायला काही काळ जावा लागला.
पुढची पाचेएक मिनीटे श्री श्री राधेगुरू मॉंचा धाव करण्यामागे गेला.
सुरु होवु दे रे , मॉं सुरु होवु दे. लक्ष असुं दे मॉंजी लक्ष असुं दे. वजनामुळे जिने चढणे होत नाही, मॉंजी लक्ष असुं दे.
पण ते सरकत्या जिन्यांवर प्रार्थनेचा काहीच परीणाम झाला नाही, ते तसेच ढिम्म ते ढिम्मच.
मग राजाभाऊंच्या डोक्यात प्रकाश पडला, अरे आज मॉं आपली परीक्षा बघत आहेत. आपल्या भक्तांचे त्यांना फार काळजी आहे. मग हळूहळु, थांबत थांबत जिने चढुन ते वर गेले.

No comments: