Thursday, September 22, 2022

हिचकी

 महंगाईके जमानेमे ये चमत्कार ?


"हिचकी" ह्या रेस्टॉरंट मधे दर मंगळवारी १९९० च्या दशकातल्या भावामधे सर्व खाद्यपदार्थ मिळतात.


लुट लो, राजाभाऊ लुट लो.


दोन मॉकटेल्स

व्हे.क्रिस्पी 

व्हे.फ्राईड राईस

स्वीट ॲड सार ग्रेव्ही.


बिल फक्त रु. ५८८.००

No comments: