मी म्हणजे कोण

मी म्हणजे कोण हा भ्रम केव्हाचाच दुर झालायं.